MS Kopernik

Zespół autorski: Artur Karczewski, Łukasz Piątek
Wizualizacje: Tomasz Wieteska
Projekt: 2014
Realizacja: w toku

Zakres:
Dokumentacja koncepcyjna, techniczna i wykonawcza śródlądowego  statku pasażerskiego przeznaczonego na rejon Wisły w Warszawie.

Dane techniczne:
Długość kadłuba – 19,50 m
Szerokość – 5,40 m
Zanurzenie – 0,45 m
Materiał konstrukcyjny – aluminium
Liczba pasażerów – 100
Klasa statku: *sKM 2 pas D