Bargework – biuro na wodzie

Zespół autorski: Łukasz Piątek, Marcin Brzeski
Projekt: 2018

Zakres:
Projekt koncepcyjny na I edycję konkursu Bargework

Idea projektowa:
Projekt biura na wodzie powstał jako odpowiedź na nowe pytanie: Jak zorganizować przestrzeń do pracy usytuowaną na jednostce pływającej? Nowe okoliczności projektowe wymagały analizy:
– relacji skali do innych obiektów budowlanych oraz jednostek pływających zarówno w czasie transportu jak i długotrwałego cumowania
– możliwości dostania się na jednostkę zarówno z lądu jak i z innych jednostek pływających
– możliwości połączenia z infrastrukturą techniczną na nabrzeżu
– wpływu ciężaru elementów konstrukcji i ich rozmieszczenia

Zadanie wymagało znalezienia języka architektonicznego odpowiedniego dla nowego rodzaju obiektu – ani budynku, ani statku.

Projekt realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju:
– wykorzystując naturalne materiały konstrukcyjne dostępne w kraju
– korzystając z energii że źródeł odnawialnych
– promując ekologiczne rozwiązania budowlane

Projekt odpowiada potrzebom nowoczesnego biura ponieważ:
– jest elastyczny, funkcjonalny i praktyczny
– oferuje przyjazne, zdrowe, bezpieczne środowisko pracy
– wyróżnia go charakterystyczna architektura
– jest opłacalny: jego koszty budowy i eksploatacji są adekwatne do stawianych mu wymagań

Nie budynek. Nie statek. Bargework.